DODANA VRIJEDNOST ZDRAVLJU

"Health Benefit 2020"
je inicijativa koja naglašava vrijednost obiteljskih liječnika!

Svrha inicijative

- Poboljšanje uvjeta rada obiteljskih liječnika
- Naglašavanje važnosti obiteljskog liječnika u zajednici
- Stvaranje novih izvora prihoda obiteljskog liječnika
- Zaštita fizičke sigurnosti liječnika i njihovih obitelji

Povod inicijativi

Nedostatak liječnika
Migracije liječnika
Potencijal dijaspore
Nove tehnologije
Novi proizvodi u turizmu
Sinergije medicine i turizma

Inspiracija

Rezultati trogodišnje Health Benefit inicijative (2016-2019) i istraživanja “Turizam budućnosti – dodana vrijednost zdravlju” ukazuju na neiskorištene ljudske i financijske potencijale.
Obiteljski doktori upravljaju zdravljem svojih pacijenata. Da li turistička industrija to prepoznaje i cijeni?

Ciljevi inicijative

06.2019. - 12.2019.

Prikupiti internacionalne primjere dobre prakse rješavanja problema nedostatka obiteljskih liječnika.

06. 2019. - 12. 2020.

Procijeniti mogućnost primjene novih tehnologija prekogranično

06. 2019. - 12. 2020.

Ukazati na zdravstvene potrebe i potencijale dijaspore

08.2019. - 12.2023.

Upotrijebiti CRM kao alat za kreiranje novih izvora prihoda obiteljskog liječnika

01.2020. - 12.2020.

Definirati opasnosti i potencijale kulturoloških i jezičnih barijera

01.2020. - 12.2023.

Iskoristiti “hibridne karakteristike“ potrošačkog društava za realizaciju dodatnih prihoda liječnika

Provedba

- Uspostava komunikacije s diplomatskim predstavništvima radi kontakata s nacionalnim nadležnim ministarstvima, liječničkim i gospodarskim komorama te strukovnim organizacijama obiteljskih liječnika.
- Okupljanje interdisciplinarne internacionalne expertne grupe.
- Redovita organizacija stručnih sastanaka.
- Uključivanje zainteresiranih liječnika, lokalnih zajednica i gospodarskih subjekata u znanstvene i gospodarske dijelove inicijative.
- Nastavak započetih poslova inicijative.

Partneri

Partneri su mudri, savjesni i uspješni pojedinci i tvrtke, institucije i udruge koje sudjeluju u provedbi i doprinose uspjehu inicijative.

U današnjem je svijetu važno odmaknuti se od konkurencije činjenjem ispravnih djela.
Sudjelovanjem jačate Vaš
pozitivni image - HEALTHY IMAGE!